Dokumenty do pobrania

Formularz “Specjalne potrzeby uczestnika”

Zalacznik-nr-1-Formularz-zgloszeniowy-skonwertowany

Zalacznik-nr-2-Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie-skonwertowany

Zalacznik-nr-3-Oswiadczenia-uczestnikaczki-projektu

Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-o-statusie-na-rynku-pracy

Zalacznik-nr-5-Zaswiadczenie-o-zatrudnieniu2

Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-o-pozostawianiu-w-trudnej-sytuacji

Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-osoby-samotnie-wych.-dziecko