INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że w umowach w sprawie korzystania z usług Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia” w Rychwale prowadzonego przez Gminę Rychwał, zawartych z rodzicami/opiekunami prawnymi znalazł się omyłkowo zapis: „Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości”. Zapis nie wpływa na umowy już zrealizowane.