Dofinansowanie żłobka z programu Maluch + 2022-2029

Gmina Rychwał otrzymała dofinansowanie w ramach programu pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029, współfinansowanego
z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (FERS) oraz budżetu państwa.

Realizacja ww. zadania polega na utworzeniu 8 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3
w istniejącym już Publicznym Żłobku „Jaś i Małgosia” w Rychwale.

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia niezbędnego do opieki nad dziećmi
z przeznaczeniem dla nowych miejsc, tj. łóżeczka, szafki, stolik, krzesła, materace, pościele, naczynia kuchenne, pomoce dydaktyczne i zabawki.

W kolejnym etapie programu zostaną przyznane również środki finansowe z przeznaczeniem na funkcjonowanie utworzonych  miejsc opieki przez okres 36 miesięcy.

Realizacja zadania pozwoli na wzrost dostępności miejsc opieki, który przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3.

Wartość zadania: 19 235,00 zł.

Wartość dofinansowania z UE:  19 235,00 zł.